Kota yang terkenal dengan semboyan Lautan Api ini tidak sepanas api dan malah dingin oleh cuaca kota yang berada di...